VIDEO: Michael Jackson Parody Takes Aim At Alexandria Ocasio-Cortez


So good...